Notice

श्रावण क्वीन स्पर्धा २०२२ दिनांक २५ ऑगस्ट २०२२ डांग सेवा मंडळ , कनिष्ठ महाविद्यालय पेठ

श्रावण क्वीन स्पर्धा २०२२ दिनांक २५  ऑगस्ट २०२२  डांग सेवा मंडळ , कनिष्ठ महाविद्यालय पेठ

१० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

१० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करता प्रोमोशन

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२०२३ करता प्रोमोशन सुरु करण्यात आले आहे.

प्रमोशन करते वेळी खालील मुद्दे लक्षात घ्यावेत.
१. प्रमोशन करताना शाळेच्या वर्गां…

विद्याथी बँक खाते क्रमांकाबाबत

सर्व वर्गशिक्षकांनी आपल्या वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे बँक खाते चालू आहेत की नाही ते तपासून घ्यावे.बँकेत जाऊन तपासून घ्यावेत.सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती व शाले…

Page 1 of 1